14. jan, 2018

Den stora invokationen

Från Ljusets punkt i Guds sinne

låt ljus strömma in i människornas sinnen.

Låt Ljus stråla ned över jorden.

 

Från Kärlekens punkt i Guds hjärta

låt kärleken stråla in i människornas hjärtan. 

Må Kristus återvända till Jorden.

 

Från det centrum där Guds Vilja är känd

lät människornas små viljor ledas av ett högre syfte-

Det syftet som Mästarna känner och tjänar.

 

Från det centrum som vi kallar mänskligheten

Låt Kärlekens och Ljusets Plan ta form

och må den frsegla dörren till det onda.

 

Låt Ljus, Kärlek och Kraft återupprätta Planen på Jorden.

 

"En bön tillhörande hela mänskligheten"