Event Medveten Andning

Den 25:e Januari 2020, kommer jag som coach i Medveten Andning, att starta upp en grupp i Medveten Andning. Vi kommer att träffas i grupp om 3-6 personer, för att komma igång med ett 28-dagars andningsträningsprogram.

 Vi kommer att träffas vid två tillfällen. Den första gången (ca 2h) vid uppstart av andningsträning, samt en gång efter de 28 dagarna för att diskutera upplevelsen av hur de 28 dagarna har påverkat dig, men också för att skapa en gemenskap där vi tillsammans kan reflektera över vår andning i stort. Avstämning sker veckovis under denna period.

 Vid första träffen kommer jag att introducera de 7 nycklarna och 5 principerna inom Medveten Andning, som vi kan använda oss av för att förbättra vår vardagsandning och vår grundhälsa.

 Jag kommer att starta en facebooksida för denna och kommande andningsgrupper, där deltagarna kan ställa frågor kring temat Medveten Andning samt utbyta personliga erfarenheter.

 Utbildningskostnad inklusive material, 1400 kr

Material som ingår är 28-dagars Medveten Andningsträning, relaxator, sovtejp och Bok Medveten Andning (författare Anders Olsson)

 Anmälan till:

Heidi Nergård Larsson

070-972 70 72

eller via PM

 www.returntobalance.se